PCI / DCR

De afkorting PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling.
Tot voor de fusie hadden de parochies in ons gebied, Vecht en Venen, een zelfstandige PCI. In het kader van de samenvoeging van parochies tot één parochie St. Jan de Doper zijn ook de PCI’s samengevoegd. Echter, evenals de parochie een locatieraad heeft in iedere geloofsgemeenschap, zo heeft de PCI daar een Diaconie & Caritas Raad (DCR). Deze DCR is in feite een voortzetting van de vroegere PCI. De DCR is het eerste aanspreekpunt voor locale diaconale en caritatieve hulpverzoeken. In de praktijk is dus voor de hulpzoekenden niets veranderd en zullen op de eigen locatie dezelfde mogelijkheden tot contact beschikbaar zijn. De leiding van de nieuw ontstane (gefuseerde) PCI zal vooral ondersteunend zijn en een aantal centrale taken gaan uitvoeren, waaronder het beheer van gelden en gebouwen.
De DCR steunt mensen die financieel in de knel zitten. Concreet houdt dit in het lenigen van acute nood door middel van giften en het voorkomen van financiële knelsituaties. Dit gebeurt voor parochianen en niet-parochianen. Het mag hierbij niet om structurele hulp gaan. De DCR heeft besloten haar middelen van binnen naar buiten aan te wenden: eerst in de eigen parochie, dan in de regio, dan naar buiten, tot op mondiaal niveau toe.
De DCR knoopt banden aan met personen en instanties die haar kunnen leiden naar de personen die behoefte hebben aan ondersteuning door de DCR.
Als aanvragen voor giften het gevolg zijn van structurele misstanden, problematische regelgeving etc., dan worden verantwoordelijke instanties benaderd.

Rouwpastoraat

De rouwpastoraatgroep is ontstaan uit de Avondwakegroep.
Een avondwake is een eenvoudige, korte viering van woord en gebed aan de vooravond van een uitvaart, waarin voor de overledene en met en voor de achterblijvenden wordt gebeden, al dan niet met een meditatie.
De werkgroep organiseert avondwaken wanneer daarom door familie van de overledene wordt gevraagd.
In de loop der tijd is de taak van de groep uitgebreid en assisteert zij ook bij uitvaarten.

Bezoekgroep

Deze groep besteedt aandacht aan parochianen die extra aandacht verdienen ( bv. zieken, alleenstaande ouderen).

Parochiële caritas