Eerste Communie


Als een gezin ingeschreven staat in de parochie en uw kind is gedoopt, en hij/zij heeft de leeftijd van 8 jaar of zit in groep 4 van de basisschool, zal u automatisch informatie ontvangen over de Eerste Communie. U wordt dan uitgenodigd voor een informatie avond waarin het eerste communie project wordt uitgelegd.

Omdat we merken dat het aantal kinderen dat de Eerste Communie doet steeds meer afneemt is besloten om de voorbereidingen binnen de Ronde Venen samen met de kinderen van Mijdrecht/Wilnis te doen.

 De uiteindelijke Eerste Communieviering viering zal met alle kinderen uit de Ronde Venen:De Hoef, Abcoude en Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen, gehouden worden in het Eucharistisch Centrum, Johannes de Doper kerk te Mijdrecht/Wilnis. Op deze manier ontstaat er ook een gevoel van saamhorigheid binnen de St Jan de Doper Parochie.

Tijdens de voorbereidingen van de eerste Communie  zijn er verschillende bijeenkomsten voor zowel de ouders als de kinderen.Alles begint uiteraard met uw eigen geloofsopvoeding en gedurende de voorbereiding naar de Eerste Communie wordt u begeleid door iemand van het pastorale team en vrijwilligers van de werkgroep.

Meer info over de Eerste Communie leest u op de Parochie site.