Aanmelden voor de Doop

Wij vragen u dit formulier in te vullen voor het kind dat het sacrament van de Doop wil ontvangen.