Aanvragen Misintentie / Jaargedachtenis

Een gebeds/misintentie en/of jaargedachtenis kunt u aanvragen bij de betreffende geloofsgemeenschap.
De intentie wordt dan opgelezen tijdens de weekendviering van uw aanvraag.Wij vragen € 10 per misintentie, en € 15 voor een jaargedachtenis.

In veel geloofsgemeenschappen ligt in de kerk een gebedsintentieboek. Vraag ernaar bij het lokale secretariaat.
De intenties die daarin worden opgegeven worden ook in de weekendviering opgelezen. Hiervoor hoeft u niet te betalen, maar uw vrijwillige bijdrage wordt wel zeer op prijs gesteld.