Uitschrijven

Als u zich uitschrijft uit de Rooms Katholieke kerk, dan sluit u een aantal deuren achter u.

Er kan dan bijvoorbeeld als u overlijdt geen uitvaart meer vanuit deze of willekeurig welke andere Rooms Katholieke kerk worden gedaan, en u of uw gezinsleden kunnen geen sacramenten zoals doop, eucharistie of vormsel meer ontvangen.

Er zijn 3 mogelijkheden wat betreft het uitschrijven:

  1. U wilt geen post en/of parochieblad meer ontvangen; dit kunt u telefonisch of schriftelijk / per mail laten weten aan het lokale of centraal secretariaat. U blijft dan nog wel lid van de kerk, maar zult niet meer benaderd worden door de geloofsgemeenschap waar u lid van bent.
  2. U wilt geen lid meer zijn van de Rooms Katholieke Kerk. Dit kunt u schriftelijk / per mail laten weten aan het lokale of centraal secretariaat. U zult geen post meer ontvangen, en zult afgemeld worden bij SILA (landelijke ledenadministratie). Ook na verhuizing zult u dan niet meer benaderd worden door de parochie waar u gaat wonen.
  3. U wilt volledig uitgeschreven worden, waarbij u ook in het doopboek een aantekening van kerkverlating gemaakt wilt hebben. Hiervoor kunt u het modelformulier van de RK kerk gebruiken. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar het Centraal Secretariaat. Dat kan zowel per reguliere post als per e-mail. Zie voor de adresgegevens de Contactpagina

 

U kunt er alles over lezen in het beleid rondom in- en uitschrijven zoals dat door de Nederlands Bisschoppen is vastgesteld.