Aanmelden deelname Vormsel

Wij vragen u dit formulier in te vullen voor de jongere die het sacrament van het Vormsel wil ontvangen.