Werkgroepen

Lijst van de contactpersonen per werkgroep

 

Aandachtsgebied Contactpersoon werkgroep
Aandacht Marlies ( de Meij )
Archief, digitaal Daniëlle ( Smit )
Barmedewerk(st)ers Anneke ( Smit )
Beheercommissie Anton ( Smit )
Bloemenverzorging Bep ( van Dijk )
Bijbelgroep Marjolein ( Daas )
Ancora Koor Yvonne ( Berben – van der Mark )
Contactpersonen parochieblad Anneke ( Smit )
Diaconale Charitas Raad Henk ( van der Wal )
Fairtrade Rini ( Willemse )
Financiële Commissie Ben ( Lenssinck )
Gastvrouwen en Mededelingen Gerda  ( Biek )
Gelegenheidskoor Ria ( van der Mark )
Gideonsbende Rini ( Willemse )
Hoquetus projectkoor Ria ( van der Mark )
Interieurverzorging Maria ( van Velzen )
Jeugd – Scholen Monique ( Kaldenbach )
Kerkbalans/uitvoering Anneke ( Smit )
Kindervieringen Angela Sukkel (Monique Kaldenbach)
Kosterij Stefan ( van Dijk )
Lectoren Marianne ( Bol )
Ledenadministratie en Kerkbijdrage Ria ( van der Mark )
Locatieraad Leny ( Hermans )
Locatiesecretariaat Stefan ( van Dijk )
Meditatie Bijeenkomsten Monique ( Kaldenbach )
Mobiele Telefoon Stefan ( van Dijk )
Moea koor Ingrid (van Gaans)
Muzikale Begeleiding Marjan ( Eijpe )
Oecumenische Viering Eugenie ( Weenink )
Redactie One Henry ( van Raaij )
Secretariaat Stefan ( van Dijk )
Senioren Bernadette ( Paardekooper)
Tuindienst Anton ( Smit )
Vasten Monique Kaldenbach (Josephine Bart )
Verrijzenisteam voorheen pastoraatsgroep
VervoersDienst Ria ( van den Oord )
Viering zonder koor Ria ( van der Mark )
Voorgangers en liturgisch rooster Bep ( van Dijk )
Website Gerard ( Strijdveen )
Ziekendag Corrie van Os ( Afra Rijkes )

(status 08 november 2023 18:45 en voorheen 17 december 2021 10:19)