Diaconie Caritas Raad (DCR)

verbondenheid en diaconie
verbondenheid en diaconie

Diaconale geraaktheid begint met confrontatie in de lokale gemeenschap.

Dit vraagt om contacten met maatschappelijke en kerkelijke organisaties en betrokkenheid bij hun activiteiten. We willen werken aan een open en gastvrije geloofsgemeenschap, die dienstbaar is aan kwetsbare mensen.

De samenwerking met andere kerkgenootschappen willen we bevorderen.

De Diaconie en Caritas Raad (DCR) is een werkgroep waarin de Verrijzenisgemeenschap en de Geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus samen zitting hebben.
De raad bestaat uit een bestuur, met voorzitter, penningmeester en secretaris en een aantal algemene bestuursleden.
De DCR valt onder de koepel van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de parochie Sint Jan de Doper.
Diaconie is altijd een lokale zaak. Daarom hebben wij ons eigen budget en richten wij ons op de belangen van Maarssen en Maarssenbroek. De belangrijkste taak van de DCR is om mensen, die in acute nood zitten éénmalig financieel te ondersteunen. Het gaat om hulpvragers, die nergens anders meer terecht kunnen met hun vraag. Twee leden van de DCR gaan op huisbezoek bij een hulpaanvrager. De groep beoordeelt uiteindelijk samen een aanvraag. Soms gaat het om een gift en soms om een lening.
Daarnaast komen er ook andere aanvragen. Dat kunnen aanvragen vanuit de parochie zijn als die iets op gebied van diaconie op touw wil zetten. In december brengen de leden van de DCR kerstpakketten rond. Dit gaat in samenwerking met alle kerken in Maarssen en Maarssenbroek. Ook verzorgt de DCR de jaarlijkse ‘lichtpuntjes actie’ met kerst. Hierbij worden enveloppen met inhoud verdeeld onder mensen, die het niet breed hebben. Hiervoor wordt in de Verrijzenisgemeenschap met kerst gecollecteerd.
Tenslotte is er nog de diaconiezondag. Daarvoor wordt jaarlijks een thema bedacht en geld voor opgehaald. Deze activiteit doen we gezamenlijk met de DCR’s van de andere locaties van onze parochie St. Jan de Doper.