Oecumenische Viering

De werkgroep Oecumenische viering organiseert drie keer per jaar een oecumenische viering samen met de mensen van de protestantse wijkgemeente De Ark in Duivenkamp. Het gaat om de derde zondag van september, dat is Vredeszondag en de derde zondag van januari, dat is de Zondag van de Eenheid. En in mei is er nog een derde viering. De vieringen zijn afwisselend in Ark of in de Verrijzenis. Ook de voorgangers wisselen elkaar af. De dominee gaat voor in de Verrijzenis en de pastor gaat voor in de Ark. De vieringen worden gezamenlijk voorbereid door de voorgangers van de beide gemeenten en de werkgroep. De muziek en de (preek)inhoud worden samen ingevuld. De ene keer zingt er een koor van de Verrijzenis, en de volgende keer speelt de muziekgroep van de Ark. Er wordt voor gezorgd, dat er balans in tussen de katholieke en de protestantse elementen. Er word geprobeerd de vieringen een speels element mee te geven. Daardoor zijn de vieringen meestal verfrissend en vrolijk van sfeer. Het telkens weer een leuk ontmoetingsmoment. De vieringen worden van beide kanten goed bezocht.
De werkgroep probeert contacten te onderhouden met de Ark. De beide gemeenschappen nodigen elkaar ook uit voor dingen, die er georganiseerd worden in eigen kring. Wij nodigen de Ark uit voor Aswoensdag en zij nodigen ons uit als ze Thomasvieringen zijn of voorstellingen.
De samenwerking tussen de Ark en de Verrijzenis gemeenschap bestaat al vanaf het prilste begin en wordt door beide groepen als heel prettig ervaren.