Lekenvoorgangers inroosteren

lekenvoorgangers Nico Bulter 40 jaar verrijzenisgemeenschap alt-tekst
lekenvoorgangers Nico Bulter 40 jaar verrijzenisgemeenschap

Onze lekenvoorgangers zijn:

    • Bob Smits
    • Hans Boerkamp
    • Nico Bulter
    • Marlies de Meij
    • Gied ten Berge

lekenvoorgangers zijn voorgangers die pastoraal geschoold zijn, maar geen deel uitmaken van het pastoraal-team van de parochie

overige taken

Het inroosteren van de Lekenvoorgangers in de Verrijzeniskerk gebeurt door Bep van Dijk. Na ontvangst van het rooster van Centraal Secretariaat kunnen de lege plekken ingevuld worden.

Via de mail vraagt Bep aan de voorgangers wanneer ze beschikbaar zijn.
Zij maakt daarna een compleet rooster.
Intussen vraagt Bep ook aan de contactpersoon van Vervoer, Lector, Koster, Piano en Gastvrouwen om een rooster te maken en dit ingevuld per mail terug te sturen.
Zo ontstaat er een rooster met alle taken en voorgangers van alle zondagen en midweek vieringen.
De koren worden ingepland in overleg met de dirigenten.
Doorgaans ontvangt Bep een rooster van Moea en Ancora wanneer zij willen zingen.

Ook geeft Bep van Centraal Secretariaat door welke zondagen wij vrij willen zijn om ander soortige vieringen te houden zoals |Woord en Lied en Oecumenisch dienten
Als alles bekend is wordt het rooster verstuurd naar alle vertegenwoordigers van de werkgroepen, de Webmaster en het secretariaat.