Groep Aandacht

groep mb-aandacht alt-tekst
mb Groep aandacht

In elke gemeenschap zijn er mensen die alleen zijn, ziek zijn, op leeftijd zijn, voor wie een bezoekje een welkome afleiding is. Namens onze Verrijzenisgemeenschap proberen wij deze mensen te bereiken en te bezoeken. Voor een luisterend oor, een goed gesprek. Daarbij staat de bezochte met haar / zijn verhaal centraal.

Verder proberen we kroonjarige senioren met een bloemetje en eventueel een bezoekje te verrassen.

Zo willen we elkaar nabij zijn als handen en voeten van de Ene die ons bij monde van Jezus oproept er te zijn voor elkaar.

We zijn een (te) kleine groep en we blijven op zoek naar mensen die tijd willen / kunnen geven aan een ander.