Bijbelgroep

Vrouwen uit de Bijbel Alt-tekst
Vrouwen uit de Bijbel

Heb jij dat ook wel eens? Dat je een naam hoort van een vrouw die voorkomt in een verhaal uit de Bijbel. Dat je je afvraagt wie is die vrouw? Wat vertelt het verhaal ons? Hoe is deze vrouw bedoeld in dat verhaal? Wat kunnen we ermee in onze tijd? Wij zijn zo nieuwsgierig dat we daar jaarlijks een 4-tal avonden over organiseren.

Het uitgangspunt van de bijeenkomsten is Horen, Zien en Vieren. We gaan uit van het verhaal, we lezen en onderzoeken het. We gaan kijken wat het met ons doet, zijn er andere verhalen te vinden die aansluiten bij het verhaal, verhalen uit onze tijd? Zijn er bijvoorbeeld schilderijen gemaakt waar we wat mee kunnen? Muziek? Het vieren vullen we samen in met dat wat we met elkaar meemaken tijdens de avonden.

De avonden zijn bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn en samen met anderen op zoek willen. Voor mensen die plezier beleven aan het ontdekken van verschillen en overeenkomsten in het verstaan van Bijbelverhalen.