Lectoren

lectoren en lectrices alt-tekst
lectoren en lectrices

In onze liturgie neemt het lezen uit de Bijbel een belangrijke plaats in. De Schrift is als een brief waarin God zich tot ons richt: een boodschap van de Heer, een oproep om Hem te leren kennen.

De lectoren hebben in de liturgie de taak om deze boodschap duidelijk over te brengen, Zij lenen hun stem aan de woorden uit de Schrift opdat Gods Woord door de verzamelde gemeenschap beluisterd en herkend kan worden. Zij zijn in zekere zin een “woordvoerder”.

In onze Verrijzenisgemeenschap zijn zo’n 8 vrijwilligers actief als lector. Om de taak als lector zo goed mogelijk te vervullen, bereiden we individueel de lezing voor. Immers: wat je zelf niet begrijpt kan je ook niet zo goed voorlezen. Bovendien komen we eenmaal per jaar samen om ons lezen te evalueren, elkaar te adviseren en technieken aan te leren om de boodschap van de Schrift zo goed mogelijk over te brengen.