Bloemenverzorging

Bloemengroep ALT-tekst
Bloemengroep Bloemenverzorging

De bloemengroep schikt 10 maanden per jaar met verse bloemen: van september t/m juni. Er zijn op dit moment 6 dames die bloemschikken.

Per week komen we met tweetallen bij elkaar om de bloemen te schikken.

De coördinatrice van de groep maakt een rooster en stuurt dat iedereen toe.

Het groepje wat aan de beurt is belt of appt zelf met elkaar om de dag en tijd af te spreken. Als men niet kan wordt er onderling geruild.

We streven er naar het bloemetje van de week zoveel mogelijk met verse bloemen te maken.

Voor de kerstversiering komen we altijd op een hele ochtend bij elkaar en maken met z’n allen de kerstversiering klaar.

Voor de versiering voor Paaszaterdag en Paaszondag komen we op Paaszaterdag bij elkaar om de bloemen te verwerken die tijdens Goede Vrijdag bij het kruis zijn neer gelegd.

Als er een bijzonder viering is zoals bijv. een 25- of 40 jarige huwelijksfeest maakt Mien van Doorn letters met bloemen die dan als bloemetje van de week aan het echtpaar wordt mee gegeven.

De kosten van de bloemen worden gedeclareerd bij de “penningmeester kleine kas”.