Maria Vieringen

De maanden mei en oktober worden ook wel de Mariamaanden genoemd.

Sinds mei 2017 zijn wij begonnen met de Mariavieringen die elke woensdag in mei  en 2x op woensdag in oktober worden gehouden.
In deze vieringen Wordt tijdens een Lof een Maria hulde gebracht of staat het rozenkransgebed centraal.
De roos is de koningin van alle bloemen, de rozenkrans van alle devoties en daarom de meest belangrijke.
Met de rozenkrans mediteren we over de geheimen van het licht, blijheid, droefheid en glorie van Jezus en Maria.
In elke verschijning nodigt de Hemelse Moeder ons uit om de rozenkrans te bidden als een krachtig wapen tegen het kwaad, om ons zo tot werkelijke vrede te brengen.
Het rozenkransgebed is een gebed van herhalingen en bestaat het Onze Vader (5x) en het Weesgegroet (5×10).
Het is als met de ademhaling zonder welke we niet kunnen leven of als de steeds terugkerende golfslag van de zee.
De herhaling helpt ons om rust te vinden te midden van het leven van alle dag en om ons te bezinnen op de heilsgeheimen. De rozenkrans is als een samenvatting van het hele evangelie.
Bij alle vieringen bent u in de gelegenheid om een gebedsintentie op te schrijven bij de Lourdesgrot, waarvoor we dan gezamenlijk zullen bidden.
Verder zingen we enkele bekende Marialiederen en besluiten met een lichtprocessie door de kerk.
Na afloop is er dan nog gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers.
Kortom een minibedevaart om de hoek in onze Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen met Lourdesgrot.