Andersoortige vieringen

Andersoortige vieringen

In onze geloofsgemeenschap zijn we eraan gewend dat er 2 eucharistievieringen per week zijn, op vrijdagochtend en op zaterdagavond. Voorganger bij deze vieringen is altijd een gewijde priester.

Als er bij een weekendviering geen priester beschikbaar is, b.v. door ziekte of vakantie, dan is het toegestaan om in plaats van een eucharistieviering een Woord- en Communieviering te houden. Bij deze vieringen worden de lezingen van de weekendliturgie gelezen en de Communie uitgereikt. De hosties zijn dan eerder in een eucharistieviering geconsecreerd.

Voorganger bij een Woord- en Communieviering kan een diaken zijn, maar ook leken uit de geloofsgemeenschap, die daarvoor een opleiding hebben gehad.

Naast de weekeindvieringen, wat dus óf een eucharistieviering óf een Woord- en Communieviering is, zijn er andere vieringen mogelijk. Dit zijn dan Woord- en/of Gebedsvieringen. Bij deze vieringen bidt en zingt de geloofsgemeenschap zelf tot God, eventueel gaan enkele parochianen voor in gebed. Vroeger kenden wij ook dergelijke vieringen, zoals het lof en de vesperdiensten.

Taize viering logoEen vorm van gebedsviering, welke de laatste jaren populair is geworden, in eerste instantie vooral onder jongeren, en later bij de “oudere” jongeren, is de Taizé-viering. Taizé is een klein dorpje in midden Frankrijk. Tijdens de 2de wereldoorlog vestigde daar zich Frère Roger. Na de oorlog begon hij daar oorlogsvluchtelingen op te vangen en ontstond er een oecumenische gemeenschap van mannen. Op Paaszondag 1949 verbonden deze mannen zich officieel tot een oecumenische broedergemeenschap. Hierin leven zij celibatair en eenvoudig. Tegenwoordig zijn er in Taizé ca. 100 broeders en ontvangen zij daar jaarlijks duizenden bezoekers, pelgrims, veelal jonge mensen uit verschillende werelddelen. Wat deze jongeren gemeen hebben is dat zij zoeken naar een doel voor hun leven en een zoektocht houden naar “vertrouwen in God”. Hoewel er veel jongeren naar Taizé komen, zijn er ook bijeenkomsten met ouderen vanaf 30 jaar tot ouder dan 65 jaar.

Kenmerkend voor Taizévieringen is de aandacht voor zang, meditatie en persoonlijk gebed. In onze geloofsgemeenschap hebben we enkele malen per jaar een gebedsviering in de traditie van Taizé, in ieder geval in de adventstijd en in de Goede Week.

3 tot 4x per jaar worden er familievieringen gehouden. De gezinnen waarvan hun mailadres bekend is binnen de geloofsgemeenschap worden dan speciaal voor deze viering uitgenodigd. Vaak worden deze vieringen gekoppeld aan communicanten en/of vormelingen met een voorstelviering. Zij kunnen dan ook een verhaal of voorbeden of een gedicht voorlezen. Deze vieringen worden vaak met en door ouders in elkaar gezet.

Bij uitvaarten is de voorganger vaak een lid van het pastorale team. Enkele leken uit onze geloofsgemeenschap hebben cursussen gevolgd om ook voor te gaan bij een uitvaart. Bij ziekte of vakantie of als er veel uitvaarten zijn kan er een beroep op hen worden gedaan. Voorafgaand aan een uitvaart kan er een avondwake worden gehouden. Een avondwake wordt verzorgd door leden van de werkgroep “avondwake”. Zij doen dit in overleg met de nabestaanden.