Heilig Hart koor

Het Heilig Hart koor, is een koor voor rouw en trouw gelegenheden in de kerk.

Dit koor is ontstaan op verzoek destijds van Oud-Pastor Vernooij. De mensen, die in dit koor zingen, komen voor een deel uit de bestaande koren, zoals Koor Eigen Wijs en het inmiddels opgeheven koor Vivace, aangevuld met zangers van andere koren.

We zijn begonnen met voldoende sopranen, alten, bassen en tenoren, maar helaas is de stemsoort ‘tenor’ door allerlei omstandigheden bijna helemaal weggevallen. We zijn dus naarstig op zoek naar mannen, die graag willen zingen en een goede tenorstem hebben.

Onze dirigent is Con Huijbreghs, de vaste organist Han Siersema. Als Han is verhinderd kunnen we dikwijls een beroep doen op andere organisten.

We hebben een klein bestuur om de zaken enigszins te reguleren. Eenmaal per jaar doen we met elkaar iets gezelligs, een workshop, een dagje uit, altijd gezellig en goed voor de sfeer in het koor.

We zingen meestal bij uitvaarten, maar soms is er een trouwpartij, waarbij we acte de préséance mogen geven. We hebben een uitgebreid repertoire, waaruit de voorgangers en de nabestaanden kunnen kiezen. Omdat we graag kwaliteit willen leveren, houden we elke maand op zaterdagochtend een repetitie. Han Siersema is de repetitor. De repetities worden over het algemeen trouw bezocht, omdat iedereen zijn/haar stem op kwaliteit wil houden en het ook weer een gezellige ontmoeting is.

Heeft u een goede zangstem en wilt u meedoen met dit koor? U kunt zich aanmelden bij de voorzitter: Wil van der Maat, tel. 0297-263372.