Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus – Vinkeveen/Waverveen

Gebedsviering tijdens 40-dagentijd

Op woensdag 22 maart wordt er een gebedsviering gehouden met als thema “op weg naar bevrijding” Deze viering dient als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. De gebedsviering begint om 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Collecte slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

De zware aardbevingen in de Turks-Syrische grensregio hebben inmiddels aan ruim 21.000 mensen het leven gekost. Ook zijn er bijna 73.000 gewonden gevallen. Inmiddels is het gebied weer door een tweede aardbeving getroffen en heeft ook nu weer slachtoffers geeist Het Aartsbisdom Utrecht heeft de parochies opgeroepen om in het weekend van 25 – 26 […]

Eucharistieviering vrijdagmorgen

Tijdens de wintermaanden vindt de Eucharistieviering op vrijdagochtend 9.30 uur plaats in de Sacristie, ingang Maria Oord zijde.

Wijziging tijd vrijdagochtendmis

Met ingang van 1 juli a.s. zal de aanvangstijd van de ochtendmis op vrijdagochtend verplaatst worden naar 9.30 uur.