Uitvaarten

In geval van overlijden is het eerste aanspreekpunt de uitvaartondernemer. Hij of zij zal vragen of u wilt dat de uitvaart in één van onze kerken plaatsvindt. In dat geval zal de uitvaartondernemer contact opnemen met het centraal secretariaat.
Zij zullen met het pastoraal team overleggen wie de viering voor zal gaan. De voorganger zal contact met u opnemen.

Begraafplaats reglement

Voorschriften graftekens en beplanting

Tarieven 2019-2020 begraafplaats en kerkelijke diensten

Aanvraagformulier overschrijving grafrecht

Aanvraagformulier overschrijving columbariumrecht