misintenties

Voor iedere overledene waarvoor de uitvaartdienst via de Heilig Hartkerk wordt geregeld, worden zes missen gelezen. Te weten iedere eerste zes zondagen in de Heilig Hartkerk, gerekend vanaf het moment van de uitvaart. Aan deze misintenties zijn geen kosten verbonden. Daarnaast wordt de opbrengst van de collecte tijdens de uitvaart aangewend voor het lezen van missen ter nagedachtenis van de overledene a € 10,- per mis. Na de uitvaartdienst ontvangen de nabestaanden, ongeveer vier weken na de uitvaart, een informatiebrief waarin o.a. de opbrengst van de collecte staat vermeld en het aantal daarvoor gelezen missen. Déze missen worden iedere zondag gelezen in de Heilig Hartkerk, aansluitend aan de eerder genoemde zes weken.

Indien u of iemand anders voor de overledene, buiten de eerder noemde missen, een mis wilt laten lezen, kunnen deze a € 10,- bij het secretariaat van de Heilig Hartkerk besproken worden. Het secretariaat is geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur.