avondwake

Een AVONDWAKE is een korte gebedsdienst op de vooravond van de afscheidsviering in de kerk. Deze viering kan in bijzondere situaties ook thuis, in een verzorgingshuis of in de aula van een uitvaartverzorging gehouden worden. Een  avondwake kan zowel een strikt formeel karakter hebben als een geheel eigen invulling krijgen. Dat is sterk afhankelijk van uw keuze en de wens van de overledene. De viering kan worden verzorgd door een priester(waar mogelijk) , een pastor of medeparochianen die daartoe opgeleid zijn of deel uitmaken van de Nabestaanden Contact groep. De avondwake bestaat uit het gebruik van de kerk of apsis, een gebedsviering met een voorganger (in samenspraak met u opgesteld) en na afloop de gelegenheid de familie te condoleren.

Waarom zou u kiezen voor een Avondwake?

Een avondwake stelt u en uw naasten in de gelegenheid in stappen naar het laatste afscheid toe te leven. In een avondwake is meer ruimte tot een persoonlijke invulling dan bij een uitvaart, die sterker gebonden is aan liturgische regels. In een avondwake kan iemand iets lezen, een ritueel verrichten of gebruik maken van beeld en geluid. Een koor van de parochie kan de avondwake ondersteunen. De mogelijkheden tot  gebruik van CD’s is groter dan bij de uitvaartdienst. Uiteraard respecteren we het karakter van de viering.  De mensen van de avondwake weten wat haalbaar en passend is. Uw inbreng geeft de viering een heel persoonlijk karakter en biedt steun in het rouwproces. Een avondwake biedt mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart gelegenheid om hun deelneming in gebed en medeleven te betonen.

Hoe te handelen als u een Avondwake wilt houden?

Als u een avondwake wenst laat u dat weten rechtstreeks aan het secretariaat  (telefoon 0346 561277) of aan een van de poortwachters (06 45784887) of via uw uitvaartondernemer.  Er wordt vervolgens rechtstreeks contact met u opgenomen  door diegene die samen met u de wake gaat voorbereiden.