nabestaanden bezoek

Wij bezoeken de nabestaanden van overledenen die deel uitmaken/ uitmaakten van de geloofsgemeenschap van de Heilig Hartkerk te Maarssen en/of als overledenen aldaar zijn aangemeld. Het is niet bepalend of er wel of geen uitvaartdienst vanuit de Heilig Hartkerk wordt gehouden;
Onder nabestaanden verstaan we de partner van de overledene, nog thuiswonende kind(eren, ook als deze meerderjarig is/zijn) en de ouders van een overleden kind;

In een situatie waarin deze criteria niet voorzien en waarbij de werkgroep het toch belangrijk vindt dat bezoek wordt aangeboden zal de werkgroep hiertoe kunnen besluiten.