Nabestaanden contactgroep

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. soms onverwacht, soms zie je het al aankomen, maar toch heeft het een grote impact op je leven. Wanneer je achterblijft gaat het leven wel verder, maar altijd zonder…. Het is stil geworden en het geluid en de aanwezigheid van die ander is een blijvende herinnering.

De Nabestaanden Contactgroep bezoekt de partner van de overledene, nog thuiswonende kind(eren), ook als deze meerderjarig is/zijn en de ouders van een overleden kind en in overleg anderen. . Wij bezoeken zowel leden van de H.Hart geloofsgemeenschap, als ook nabestaanden van overledenen die bij ons zijn gemeld. Wij willen een luisterend oor zijn, ook nadat het “gewone” leven weer zijn aanvang heeft genomen. Rouw kent geen tijd en niemand kan zeggen wanneer het verlies een plek heeft gekregen. Verlies geeft ook eenzaamheid en hoewel wij die plek niet kunnen vullen, willen wij wel een hand zijn op de schouder. Wij hebben de nodige toerusting gekregen, maar zijn geen professionele hulpverleners.