allerzielen

Zoals u wellicht bekend is, wordt in de katholieke kerk al sinds lange tijd de gedachtenis gevierd van ‘Allerzielen’. Op deze dag, 2 november, staan we stil bij al diegenen die gestorven zijn. En wij noemen nadrukkelijk de namen van hen die in dit jaar, sinds Allerzielen van het jaar ervoor, zijn overleden. Voor ieder van hen zal een kaars worden ontstoken en worden gebeden voor u en alle anderen die achterbleven.

Een paar weken voorafgaand aan die viering ontvangen de nabestaanden van de overledenen, die bij onze parochie zijn gemeld, nog een aparte schriftelijke uitnodiging met de nodige informatie.