Geloofsgemeenschap: Breukelen

66 posts

Diaconie PCI / DCR

De afkorting PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. Tot voor de fusie hadden de parochies in ons […]

Woord- en communievieringengroep

Het pastoraal team bestaat uit priesters en pastoraalwerkers. Een priester mag in een Eucharistieviering voorgaan, een pastoraalwerker […]

Vieringen in De Aa

Naast de oecumenische weeksluiting elke vrijdagmiddag in ‘De Driestroom / De Aa’ organiseert onze geloofsgemeenschap eens in […]

Schoon Schip

De werkgroep Schoon Schip zorgt voor het schoonhouden van de kerk, de dagkapel, het poetsen van het […]

Rouwpastoraat

De rouwpastoraatgroep is ontstaan uit de Avondwakegroep. Een avondwake is een eenvoudige, korte viering van woord en […]

Redactie ONE / ‘Los’bandig

Acht maal per jaar verschijnt ons parochieblad ONE. Dit blad omvat informatie over activiteiten in de parochie, […]

Parochiesecretariaat

Medewerkers van dit secretariaat zijn Loes Boss, Maria Veldhuizen, Lies van den Hoven, Bertie Klomp en Ton […]

Parochiekoor

Het parochiekoor ondersteunt de Eucharistievieringen en woord- en communievieringen met zang. Het koor wordt geleid door een […]