Wij gedenken Thea Nouwen-Vis

Op zondag 9 januari 2021 is thuis aan de Kerkstraat rustig overleden Theodora Immaculata Helena Adelheid, Thea, Nouwen-Vis in de leeftijd van 84 jaar. De avond voor haar overlijden heeft zij het sacrament van de ziekenzalving ontvangen in het bijzijn van haar familie. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor onze parochie en geloofsgemeenschap: als koorlid (50 jaar), in de redactie van ons parochieblad De Band (ca 20 jaar) en bij het op orde brengen en houden van ons parochie archief. In 2004 ontving zij voor al deze taken de erepenning van onze parochie. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar trouwe en deskundige inzet!

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen, verdere familie, vrienden, koorleden en ieder die haar mist, veel sterkte met het verlies van deze lieve en tevreden vrouw.
Mag Thea geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde, herenigd met haar geliefde man Rien en andere geliefden die haar voorgingen.