Uitvaart in Abcoude

Uitvaart in de HH. Cosmas en Damianuskerk

Voor het melden van een overlijden en het regelen van een uitvaart kunt u contact opnemen met het noodnummer van de Geloofsgemeenschap 0294- 28 61 81. Dit is altijd bereikbaar.

In onze Geloofsgemeenschap zijn verschillende vormen van uitvaartvieringen mogelijk. U kunt een eventuele voorkeur bespreken met de coördinator die uw melding via het noodnummer aanneemt. Afhankelijk van de wensen, maar ook van de beschikbaarheid van een priester/pastoraal werker, kan aan een voorkeur worden tegemoet gekomen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de mogelijkheden. Wij beschikken over een uitgebreidere brochure: De uitvaart vanuit de Cosmas en Damianuskerk te Abcoude. Deze is op te vragen bij het secretariaat Cosmas en Damianus.

 1. Avondwake
  voorgegaan door twee medeparochianen. Een samenkomst in de kerk, meestal op de avond voor de uitvaartviering, ter voorbereiding op de dag van de uitvaart. Er is veel inbreng van nabestaanden mogelijk.
 2. Eucharistieviering
  de voorganger is een priester. Hij wordt geassisteerd door een parochiaan.
  Er is keuze uit lezingen en liederen en enige inbreng van nabestaanden is mogelijk. De dienst van offerande en tafel is gebonden aan kerkelijke voorschriften,
  Een eucharistieviering is uiteraard slechts mogelijk, indien een priester
  beschikbaar is.
 3. Woord- en communieviering
  voorgegaan door twee parochianen of door een pastoraal werker van het pastoraal team, geassisteerd door een parochiaan. Er is keuze uit lezingen en liederen en enige inbreng van nabestaanden is mogelijk. Een gebed voor een communieviering wordt gebeden en men kan ter communie gaan.
 4. Woord- en gebedsdienst
  voorgegaan door twee parochianen of door een pastoraal werker of priester van het pastoraal team, geassisteerd door een parochiaan. Vrije keuze van lezingen is mogelijk. De samenstelling van de dienst is niet aan een vaste vorm gebonden. Er is geen communieritus.

In alle bovenstaande gevallen is het mogelijk te kiezen voor muzikale verzorging door het dameskoor en/of afspelen van cd-muziek. In het laatste geval wordt dit op professionele wijze verzorgd. Ook is het mogelijk om een professionele cd-opname van de uitvaartdienst te maken.

In het geval van een avondwake, een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst beschikt de geloofsgemeenschap over een standaard liturgieboekje met keuzemogelijkheden voor teksten, gebeden en liederen. In geval van een woord- en communieviering, of als voorkeur bestaat voor een persoonlijk liturgieboekje, dient de familie dit zelf te verzorgen. Uiteraard wordt men hierbij ondersteund door de leden van de werkgroep Uitgeleide medeparochianen die altijd bij een uitvaart betrokken zijn. In overleg kunnen deze ook assisteren bij het vermenigvuldigen van de boekjes via het Interkerkelijk Stencilbureau in Ouderkerk a/d Amstel.