Diaconie en Caritas Raad (D.C.R.)

Financiële Nood

De Diaconie en Caritas Raad (D.C.R.) is de opvolger van de vroegere  Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) van de HH. Cosmas en Damianusparochie.  Bij de vorming van de nieuwe St. Jan de Doperparochie is er op dat niveau namelijk ook een nieuwe P.C.I. gevormd en werden de bestaande P.C.I.-en van de diverse locale geloofsgemeenschappen omgedoopt in D.C.R.-en.

Evenals de vroegere  P.C.I. opereert de huidige D.C.R. van onze geloofsgemeenschap juridisch en financieel zelfstandig, los van de locatieraad. De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Wanneer kunt u denken aan een beroep op de D.C.R.? Bijvoorbeeld als u plotseling geconfronteerd wordt met totaal onvoorziene  financiële uitgaven, waardoor u echt in de problemen komt.

Twijfelt u of u een beroep op de D.C.R. kunt doen, raadpleeg dan eerst de voorzitter van de D.C.R.. Hij kan u advies geven. Voor de goede orde: alle gesprekken worden vertrouwelijk en discreet gevoerd. De leden van de D.C.R. beoordelen de aanvraag en nemen dan een weloverwogen besluit.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : .