Intenties

AB maria altaar

U kunt hieronder uw intenties opgeven.
Afhankelijk van het soort intentie vragen wij u om een bijdrage van:

  • € 12 voor een gebeds-/misintentie (wordt opgelezen tijdens de viering in het weekend)

U kunt een mail sturen naar ons secretariaat

Graag vermelden voor wie en – indien van toepassing waarvoor. Ook graag de datum waarop de misintentie afgelezen moet worden.

Uw bijdrage is vrijwillig maar wordt zeer op prijs gesteld. U kunt overmaken op  NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper Abcoude of via de QR code

Opmerking: In de kerk ligt een gebedsintentieboek. Deze intenties worden ook opgelezen tijdens de weekendviering.
Hier zijn geen kosten aan verbonden, maar uiteraard is uw vrijwillige bijdrage zeer welkom.

U kunt ook in de online Mariakapel een kaarsje aansteken.