Wij gedenken Paula Timmermans

Donderdag 13 april is in het bijzijn van haar broers en zussen in het VU MC vredig heengegaan

Paula Timmermans

Paula is 74 jaar geworden. Na een noodzakelijke operatie bleek dat haar verzwakte lichaam het herstel niet meer aankon.

Paula had een belangrijke rol in onze geloofsgemeenschap.

Zij was 22 jaar lang lid van het koor van onze kerk en zij zong bij de laagste stem, de bassen. Paula was ook lid van de pastoraatgroep waar zij vele jaren actief was bij de organisatie van het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie. Paula zat in de bezoekgroep voor mensen die een dierbare verloren. Paula organiseerde in mei en oktober de Mariaviering. Paula was ook vele jaren koster en een van de enthousiaste oprichtsters van het praatcafé.

Onze geloofsgemeenschap zal haar positieve en gedreven inbreng op al deze terreinen heel erg missen.

Wij wensen haar broers en zussen en zwagers en schoonzussen, neven en nichten veel sterkte voor nu en de tijd die komen gaat.

Moge Paula zijn thuisgekomen bij haar Hemelse Vader, en zijn geborgen in zijn eeuwige en tedere liefde.