Wij gedenken Tilly Minnée – van der Geer

Op 9 mei j.l. is thuis op Dorpszicht in het bijzijn van familie overleden

Matje, Tilly, Minnée – van der Geer

in de gezegende leeftijd van 100 jaar.

Wij wensen haar grote familie van kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun moeder en (overgroot)oma.

Mag Tilly geborgen zijn in Gods eeuwige, tedere liefde, herenigd met haar man Dirk en andere geliefden.