Wij gedenken Jeannette van Eijk – de Koning

Op donderdag 28 oktober 2021 is in Kamerik overleden

Adriana Hendrika, Jeannette, van Eijk – de Koning.

Voorheen woonde Jeannette op de Laan van Binnenrust, daarna op Dorpszicht en de laatste anderhalf jaar in een verpleegtehuis in Kamerik.

Na haar afscheidsviering in onze Cosmas en Damianuskerk, wordt zij bijgezet bij haar man, hier op de begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun moeder en oma.

Mag Jeannette zijn opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde.