Wij gedenken Joke Rentinck

Op vrijdag 27 mei, de dag na Hemelvaart,  in Berkenstede in Diemen, is plotseling in haar slaap overleden Joke Rentinck.

Heel bijzonder is dat haar man Jos een paar jaar terug op dezelfde datum overleed.

Joke is 77 jaar geworden. Elf jaar geleden heeft Joke een zware hersenbloeding  gehad en als gevolg daarvan woonde zij sindsdien in Berkenstede in Diemen.

Joke was een zeer actief koorlid.

Vanaf het begin van het dameskoor in februari 1962 zong zij mee. Daarvoor had zij ook al 5 jaar gezongen in het kinderkoor van onze kerk.

Ook werd zij lid van het Elan Koor, zodat haar week gevuld werd met zingen en repeteren.

Behalve dat zij zong, regelde zij ook de muziek in het Cosmas en Damianuskoor en zorgde voor de koffie. Toen Joke in 2011 ziek werd misten we behalve een zanger ook een belangrijke kracht achter de schermen.

Behalve haar verdiensten voor het koor,  heeft zij vele jaren de wekelijkse bijeenkomsten van misdienaars en andere activiteiten van misdienaars en acolieten georganiseerd.

Wij wensen haar zoon Richard met partner Ute en dochter Bianca, partner Nico en kleinzoon Milan en haar verdere familie veel sterkte.

Moge Joke zijn opgenomen in het Eeuwige Licht.