Wij gedenken Jacqueline Bruns-Wit

Donderdag 18 augustus  is toch nog onverwacht thuis in het Henriëtte Roland Holst huis overleden

Jacoba Hendrika – Jacqueline –  Bruns-Wit

Jacqueline is 94 jaar geworden. Door haar hoge leeftijd kwetsbaar geworden voelt haar overlijden voor haar zelf en voor haar kinderen als genade. Haar man Frits en dochters Marga en Inkeke gingen Jacqueline voor. Bijzonder is het te vermelden dat Jacqueline is overleden op de sterfdag van dochter Ineke en dat haar uitvaart plaatsvindt op de sterfdag van dochter Marga.

We wensen haar kinderen en hun partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun warme, liefdevolle, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Wij vertrouwen erop dat Jacqueline is opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde, verering met haar man Frits en haar dochters Marga en Ineke.