Wij gedenken Jack Bon

In de zeer vroege ochtend van zondag 16 oktober is niet onverwacht maar toch plotseling op zijn geliefde jachthaven in alle rust overleden   
Jack Bon.   
Jack is 74 jaar geworden.
Wij wensen echtgenote Mia, kinderen Olga en Jeroen, schoonzoon Hans
en de kleinkinderen veel sterkte met het verlies van haar man, hun
vader, schoonvader en opa.
Mag Jack rusten in vrede in het Eeuwige Licht.