Wij gedenken Fienus Wolffenbuttel

Op vrijdag 5 augustus is na een korte periode van ziekzijn, in Amsterdam overleden,

      de heer Fienus Andries Wolffenbuttel

      op de leeftijd van 92 jaar.

De heer Wolffenbuttel is begraven bij zijn echtgenote op begraafplaats ‘t Geinhoff aan de Bijdorplaan.

Wij wensen zijn kinderen en hun partners veel sterkte met het verlies van hun vader en schoonvader.

Moge de heer Wolffenbuttel zijn thuisgekomen bij zijn Hemelse Vader, en zijn opgenomen in het Eeuwige Licht.