Wij gedenken Elly Meering – van Lavieren

Op maandag 18 september is thuis in Baambrugge na een lange periode van afnemende gezondheid overleden

Elisabeth Maria Sandrina  – Elly- Meering – van Lavieren.

Elly is 74 jaar geworden.

Wij wensen haar man, haar dochters en hun partners en de kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma

Mag Elly geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde.