Wij gedenken Dries Mebus

Op 2 oktober is in het Johannes Hospitium te Wilnis in het bijzijn van zijn echtgenote rustig overleden

Andries Robert, Dries, Mebus in de leeftijd van 88 jaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun lieve, sterke, zorgzame man, vader en opa.

Mag Dries in Gods liefde zijn opgenomen, waar hij zo naar uitkeek.