Vieringen

Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er verschillende vieringen:

 • Eucharistieviering
  • zondag om 11.00 uur.
 • Communieviering
  • zondag om 11.00 uur. Deze wordt afgewisseld met eucharistievieringen.
 • Gebedsdienst
  • zondag om 11.00 uur. De gebedsdiensten worden verzorgd door onze eigen lekenvoorgangers.

Eucharistievieringen, communievieringen en gebedsdiensten wisselen elkaar af.  U vindt in de agenda welke dienst op welke zondag is.

 • Seniorenviering
  • iedere eerste woensdag van de maand om 10.00 uur gaat pastor Van Tillo voor in een viering voor met name senioren.
  • Iedere 3e woensdag van de maand is er een gebedsdienst voorgegaan door Hans Bieshaar voor met name senioren.
 • Gebed, overweging of gedicht. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand.
 • Familieviering
  • Op Kerstavond is er een familieviering met na afloop een pad van licht en een levende kerststal bij de Dorpskerk.
 • Taizéviering
 • Zieken- en ouderenzondag
 • Allerzielen
 • Oecumenische vieringen samen met De Dorpskerk.