Wij gedenken Gerard Vork

Op 10 augustus 2023 overleed in het OLVG in Amsterdam na een kort ziekbed

Gerardus Johannes, Gerard, Vork.

Gerard is 87 jaar geworden.

Gerard en zijn vrouw Wil waren betrokken parochianen bij onze geloofsgemeenschap, waarbij Gerard vaak kleding ophaalde bij de Kledingactie. Ook was hij een trouwe bezoeker van de seniorenviering zolang dat ging

Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun lieve Gerard.

Mag Gerard geborgen zijn in Gods liefde en licht.