Paus publiceert brief ‘Laudate Deum’

Op 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) gepubliceerd. Deze apostolische exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus is een vervolg op zijn encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015.

In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’. Volgens de paus is de situatie nog urgenter dan acht jaar geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam, waarin het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties daarvan voor kwetsbare en arme mensen wereldwijd.

Breekpunt

Paus Franciscus: “Acht jaar zijn verstreken sinds ik de encycliek Laudato si’ publiceerde, toen ik met u allen, mijn broeders en zusters van onze lijdende planeet, mijn oprechte zorgen wilde delen over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Maar met het verstrijken van de tijd heb ik me gerealiseerd dat onze antwoorden niet adequaat zijn geweest, terwijl de wereld waarin we leven aan het instorten is en misschien wel het breekpunt nadert. Naast deze mogelijkheid is het onbetwistbaar dat de impact van de klimaatverandering het leven en de families van veel mensen in toenemende mate zal schaden. We zullen de gevolgen voelen op het gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid, toegang tot hulpbronnen, huisvesting, gedwongen migratie, enzovoort.”

De paus citeert ook de bisschoppen die bij elkaar kwamen voor de Synode over de Amazone: “Aanvallen op de natuur hebben gevolgen voor het leven van mensen.” En de Afrikaanse bisschoppen als zij zeggen dat klimaatverandering niet langer een secundaire of ideologische kwestie is, maar een drama dat ons allen schaadt en dat “een tragisch en treffend voorbeeld van structurele zonde” manifest maakt.

Kijk voor meer informatie en de volledige (‘Engelse) tekst van Laudate Deum op www.laudatedeum.org.

‘ Voor de Nederlandse vertaling klik hier