Diaconie

Profielpastor Diaconie
Jos van Os
  0346 – 21 58 66

Prioriteiten uit pastoraal beleidsplan voor het profiel Diaconie:

  • Diaconale geraaktheid begint met confrontatie in de locale gemeenschap.
  • Dit vraagt om contacten met maatschappelijke en kerkelijke organisaties en betrokkenheid bij hun activiteiten.
  • Werken aan een open en gastvrije kerk, die dienstbaar is aan kwetsbare mensen.
  • Samenwerking met andere kerkgenootschappen bevorderen.