Stap Verder

Stap Verder gaat graag met personen, organisaties en instanties, bedrijven en kerken in de nabije omgeving een relatie aan. Het werkmotto is “samen denken, doen en dokken”. Stap Verder kan niet zonder uw morele steun, daadkracht en giften.