IKO: GELOVEN in ONTMOETING 2023– 2024

Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de gezamenlijke kerkgemeenschappen in De Ronde Venen aangeboden door het InterKerkelijk Overleg

Wees welkom bij de activiteiten die in deze uitgave worden aangegeven.  Kom alleen of neem iemand mee en ga samen verder, geïnspireerd door opgedane kennis en ervaring.

Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee bij deze ontmoetingsmomenten gratis.

website IKO http://www.ikoderondevenen.nl