Grafmonumentenverzekering begraafplaats bij de kerk

We hebben het in januari al eens gemeld in onze Bewogen in Beweging maar na de eerste zomerstorm wellicht goed om even te herhalen 

Voor alle duidelijkheid, het gaat om de graven op de begraafplaats bij onze kerk. Dat kerkhof is eigendom van onze geloofsgemeenschap en daar was tot nu toe een collectieve verzekering op van toepassing.

Bericht van het Bisdom

Met ingang van 1 januari 2024 zal de collectieve grafmonumenten-verzekering komen te vervallen. Grafmonumenten zijn gedurende de looptijd van het grafrecht eigendom van de rechthebbende. Al in 2010 is in de wet vastgelegd dat de eigenaar van de begraafplaats niet de eigenaar is van de grafmonumenten. Dat betekent concreet dat de rechthebbende het risico op schade aan zijn eigendommen moet dragen. Ruim 13 jaar heeft de Kerkprovincie vrijwillig de collectieve grafmonumen-tenverzekering aangehouden, maar hieraan komt dus met ingang van 1 januari 2024 een einde.

De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een passende verzekering voor het grafmonument ligt bij de rechthebbende van het graf. Volgens het huidige (model)begraafplaatsreglement aanvaardt het bestuur van een begraafplaats geen aansprakelijkheid voor schade aan graftekens en grafbeplanting die eigendom zijn van de rechthebbende. Vanaf 1 januari 2024 is schade aan graftekens die is ontstaan door storm of vandalisme alleen gedekt als de rechthebbende een eigen verzekering heeft afgesloten voor dergelijke risico’s.

De beëindiging van de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand.

Mocht u over bovenstaande  vragen hebben, graag een mail naar de LocatieRaad: