Foto’s

Keer terug naar hier om het volgende album te bekijken

2020

foto’s Mariaweek 10-13 februari 2020

2019

Foto’s uitvaart pastoor Griffioen

Foto’s parochiedag 2019

Foto’s Vormselviering 17 februari 2019

Foto’s Eerste Communieviering De Ronde Venen 26 mei 2019

2018

foto’s jubileum pastoor Griffioen

2017

foto’s parochiedag 2017

2016

Parochiedag 2016
Foto’s van de zesde parochiedag 26 juni 2016

2015

Dierendagviering H. Hart van Jezus Vinkeveen 04 oktober 2015
Een klein groepje, maar wel erg enthousiast.
Volgend jaar hopen we op meer kinderen, en hun ouders/grootouders!

Inspiratiedag van 26 september 2015
Hierbij een link naar wat foto’s en filmpjes – H.Hartkerk in Maarssen.

Parochiedag 2015
Foto’s van de vijfde parochiedag 28 juni 2015 in Mijdrecht/Wilnis

<!–..??????? open dag en viering 13 en 14 juni 2015 Vinkeveen.–>

Foto’s Vinkeveen 12-14 juni 2015

Heropening H Hart van Jezus – Vinkeveen 12-6-2015

ZAAZ viering 25-3-2015
ZaterdagAvondAnderZ viering in Mijdrecht met koor Progression

2014

Jubileumviering vicaris Pauw
Op 30 november jl. vierde Hans Pauw zijn 12,5 jarig priesterjubileum; Daarvan zijn foto’s gemaakt, die via onderstaande link bereikbaar zijn.

Parochiedag 2014
Foto’s van de parochiedag 22 juni 2014 in Mijdrecht/Wilnis

Presentatie ONE 4 juni De Hoef 26-6-2014

2013

Afscheid Tejo van der Meulen
Afscheid Tejo van der Meulen 26 december 2013

Ziekendag 16 november 2013
Foto’s van de ziekendag in de Priorij Maarssen op 16 november 2013

Parochieviering 20 oktober
Foto’s van de presentatie van 2 nieuwe leden van het pastorale team en de receptie na afloop van de viering

Parochiedag 23 juni 
Foto’s parochiedag in Mijdrecht/Wilnis op 23 juni 2013

Presentatieviering en doop
17 maart; presentatieviering communicantjes en doop Mijdrecht / Wilnis

<!–Regioviering De Ronde Venen
Regioviering De Ronde Venen 10 maart 2013

Mariaweek Mijdrecht/Wilnis
Foto’s van de Mariaweek 2013 in Mijdrecht/Wilnis .–>

2012

Foto’s zomermarkt Vinkeveen 25-9-2012

foto’s door Ad van der Made
foto’s door Con Huijbreghs

Foto’s van Mariaviering Vinkeveen
Mariaviering te Vinkeveen 19 mei 2012

Foto’s gemaakt door dhr. Ad van der Made

Maria, wees groet…

Vanaf de oudste tijden dat mensen het land gingen bebouwen, riepen zij de hulp in van goden en, omwille van de vruchtbaarheid, vooral godinnen. Later in de tijd verdreef het christelijk geloof overal in Europa de heidense gebruiken, alles werd ‘gekerstend’. God is in het christelijk geloof mannelijk, zelfs in drie personen: Vader, Zoon en Geest. Veel vruchtbaarheidsrituelen zijn gaandeweg als vanzelf met Maria verbonden geraakt, als moeder van Jezus de meest toonaangevende vrouw. Het rooms katholieke geloof kent zo in het voorjaar, wanneer gezaaid wordt, en in het najaar, bij het oogsten, nog altijd de oude gewoonten om Maria aan te roepen. Zij staat zo dicht bij God dat wanneer zij met ons mee iets voorlegt aan God, zeker aan haar zoon Jezus, het vast goed komt, is de gedachte.     Onze mooie Heilig Hartkerk in Vinkeveen heeft, als elke katholieke kerk, een eigen plek voor Mariahulde en gebed. Zaterdag 19 mei stond de viering mede in dit licht en trokken we, als in tal van bedevaartplaatsen, samen zingend en met een kaars in de hand , in processie naar haar beeltenis. Dit hopen we in de Mariamaanden ook in Vinkeveen nog heel lang te blijven doen…
Jos van os, 19 mei 2012

Vormen Maarssen
Foto’s van de viering van het H. Vormsel in Maarssen dd 12 februari 2012

2011

Afscheid pastor Theo Geurtsen
Foto’s afscheid pastor Theo Geurtsen 26 december 2011

Ziekendag 29 oktober 2011
Ziekendag 29 oktober 2011 Priorij Emmaus

Foto’s fusiefeest 27 juni 2010

Foto’s van het fusiefeest van 27 juni j.l. zijn nu op het internet beschikbaar.
U kunt ze bekijken, downloaden en eventueel (laten) afdrukken.

Het beschikbare formaat is geschikt voor 10x15cm afdrukken.

Als u het album bekeken heeft, keer dan terug naar hier om vervolgens het volgende album aan te klikken.

Klik op:

Opmerking:

De foto’s staan op het Picasaweb. Omdat wij hechten aan een zekere afscherming voor het grote publiek hebben we de albums de z.g. status niet vermeld gegeven: zie volgende toelichting.

Over Niet vermeld
Door de optie ‘Niet vermeld’ is het album onzichtbaar voor het grote publiek. Niet vermelde albums hebben een z.g. sleutel. Deze sleutel bestaat uit een combinatie van letters en cijfers waardoor het bijzonder moeilijk is de URL te raden. Alleen mensen die de exacte URL hebben, kunnen uw niet vermelde album zien.

Voor bezoekers van deze website is de toegang heel gemakkelijk gemaakt: klik op het gewenste album (hier boven).

 


Foto’s van het fusiefeest van 27 juni 2010