nieuwsbrief parochie St. Jan de Doper in beweging juni 2024

Zondag 23 juni was het parochiedag en de vice voorzitter van het parochiebestuur blikte na weer een werkjaar even achteruit, maar vooral ook vooruit. U leest er over in onderstaande nieuwsbrief