Synodale gesprekken, terugblik.

Op uitnodiging van de paus en de bisschoppen kan iedereen meedoen aan de synodale gesprekken als voorbereiding op de bisschoppensynode. Deze gesprekken gaan over de basis voor ons Kerk-zijn.

Voor de synodale gesprekken werd geadviseerd het volgende te bespreken:

  • Verdieping van ons gedoopt zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  • Vorming in een missionaire Kerk:
  • Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  • Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Een verslag van de synodale gesprekken in de parochie zal voor 15 april 2024 aan het bisdom worden gestuurd, waarna een samenvatting van alle bisdommen in Nederland naar Rome gaat. Daar zullen alle inzendingen uit de hele wereld worden meegenomen in het gespreksdocument voor de bisschoppensynode in oktober 2024.

U kunt alle infomatie verder vinden op www.luisterendopweg.nl  Zr. Monica tipte ook het interview met Mgr. Hoogenboom over de synodale gesprekken klik hier

Hieronder vindt u de leidraad die de aanwezigen als gesprekstof konden gebruiken: