Werkgroepen

Hieronder treft u een overzicht aan van werkgroepen in onze geloofsgemeenschap. U kunt direct contact opnemen met een werkgroep via het email adres: om een vraag te stellen, terugkoppeling te geven of als u nadere informatie wenst:

pastoraatsgroep
locatieraad
diaconaal loket
peuter-kleuter vieringen
kinderwoorddienst groep
jeugdcatechese
jongeren St. Jan
werkgroep 80+
Nabestaanden contactgroep