Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep coördineert de pastorale activiteiten van de geloofsgemeenschap.
Zij doet dit in nauw overleg met het pastorale team van de parochie en de locatieraad binnen onze geloofsgemeenschap. De pastoraatsgroep is momenteel als volgt samengesteld:

 

De Pastoraatsgroep heeft de diverse werkvelden als volgt verdeeld:

werkveld liturgie  Wim Ammerlaan
werkveld parochie-opbouw  Wim Ammerlaan
werkveld oecumene  Hans de Kruijff
werkveld diaconie  vacature
werkveld catechese  Frank van der Weegen

Het postadres van de Pastoraatsgroep is: Breedstraat 1, 3603 BA, Maarssen.
U kunt hen ook bereiken via het e-mail adres van het lokale secretariaat: .
Tot slot kunt ook contact opnemen via het contactformulier op onze webpagina.